Iškrypimas
 
 
Pasaulyje yra daug įvairių tautų, šalių ir žmonių, bet supratimas apie tam tikrus dalykus yra beveik vienodas.
Šiuolaikinėje visuomenėje yra labai propaguojama netradicinė seksualinė orientacija ir jos diegimo, bei plėtojimo idėjos.
Žmonės esantys netradicinės seksualinės orientacijos, nuolatos plečia savo žmonių ratą ir nori į jį kuo įmanoma daugiau įtraukti naujų žmonių.
Velnias vyraujantis šiame pasaulyje, manipuliuoja žmonėmis ir diegia jiems klaidingas idėjas. Paklydę nuo Dievo žmonės, šias gautas idėjas priima patys ir diegia kitiems, nesuprasdami jog jie klysta.
Dievas sukūręs šį pasaulį, sukūrė žmones dviejų lyčių - vyrą ir moterį, kurie paskleistų gyvybę visoje žemėje bei gyventų dorai pagal Dievo sukurtą tvarką. Per Dievą Jėzų Kristų, žmonės gavo amžinojo gyvenimo dovaną, kurią kiekvienas žmogus gali pasinaudoti gyvendamas dorą gyvenimą, pagal Dievo sukurtą tvarką - Šventajame rašte (Biblijoje) nurodytus įsakymus:
 1. Neturėsi kitų dievų, tiktai mane.
 2. Nedirbsi sau drožinio nei jokio paveikslo, panašaus į tai, kas yra aukštai danguje ir kas yra čia, žemėje, ir kas yra vandenyse po žeme. Jiems nesilenksi ir jų negarbinsi, nes aš Viešpats, tavo Dievas, esu pavydus Dievas, skiriantis bausmę už tėvų kaltę vaikams – trečiajai ir ketvirtajai kartai tų, kurie mane atmeta, bet rodantis ištikimą meilę iki tūkstantosios kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymų.
 3. Nenaudosi piktam Viešpaties, savo Dievo, vardo, nes Viešpats nepaliks nenubausto to, kuris naudoja piktam jo vardą.
 4. Atsimink, kad švęstum šabo dieną. Šešias dienas triūsi ir dirbsi visus savo darbus, bet septintoji diena yra Viešpaties, tavo Dievo, šabas: nedirbsi jokio darbo – nei tu, nei tavo sūnus ar duktė, nei tavo vergas ar vergė, nei tavo galvijai, nei ateivis, gyvenąs tavo gyvenvietėse. Nes per šešias dienas Viešpats padarė dangų ir žemę, jūrą ir visa, kas yra juose, bet septintąją dieną jis ilsėjosi. Todėl Viešpats septintąją dieną palaimino ir ją pašventino.
 5. Gerbk savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventumei krašte, kurį Viešpats, tavo Dievas, tau skiria.
 6. Nežudysi.
 7. Nesvetimausi.
 8. Nevogsi.
 9. Neliudysi melagingai prieš savo artimą.
 10. Negeisi savo artimo namų: negeisi savo artimo žmonos ar vergo ir vergės, ar jaučio, ar asilo, ar bet ko, kas priklauso tavo artimui.

Ir jeigu žmogus turi netradicinę seksualinę orientacija, tai jis nusideda Dievo nustatytai tvarkai ir Dievui tai yra nepriimtina ir šlykštu, kaip parašyta Biblijoje:
"Jei vyras sugultų su vyriškiu tarsi su moterimi, jiedu abu nusikalto bjauriu iškrypimu – jie užsitraukė kraujo kaltę".
Bet jei kiekvienas nusidėjęs žmogus nori atgailauti už padarytas savo nuodėmes, gali tai padaryti besimelsdamas.
Atgailauti Dievui gali bet koks, net blogas ir nedoras žmogus.
Atgailauti galite besimelsdami Dievui jums priimtina malda.
Malda - kreipimasis į Dievą, bendravimas su Juo ir Jo šlovinimas, prašymas atleisti ir padėti, bei padėka už tai.
 
Tikėkite Dievu ir būsite išgelbėti.
   
  nes „Teisusis gyvens tikėjimu“. 
   
   
    © 2008 Dievas.net