Jėzus yra Viešpats, lunatikas ar melagis?
 
Jėzus yra Dievo sūnus, kuris atejo į šią žemę kad išgelbėtų mus.
 
Jono 3, 16-17
16. Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą.
17. Dievas gi nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį, kad Jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per Jį būtų išgelbėtas.
 
Viešpats, lunatikas ar melagis?
 
Mes turime apmąstyti tokius teiginius ir apsispręsti patys sau. Šis klausimas yra svarbiausias mums šiandien. Ir rytoj mūsų vaikams. Jėzui ir jo pasekėjams tai yra amžinojo gyvenimo su Dievu, o ne amžinojo atsiskyrimo nuo Jo klausimas.
Ateistai ir netikintys žmonės išsako netinkamus teiginius apie Jėzų - jie apsigauna pats ir apgauna kitus.
 
Kas visgi yra Jėzus?
 
Jono 14, 6
Jėzus jam sako: “Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane”.
 
Jono 6, 51
“Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgo šitos duonos gyvens per amžius. Duona, kurią Aš duosiu, yra mano kūnas, kurį Aš atiduosiu už pasaulio gyvybę”.
 
Jėzus skelbė Dievo žodį, kad visi žmonės, vakar, šiandien ir rytoj galėtų apsispręsti ir gyventi su Dievu.
 
Titui 2, 11-13
“Nes gelbstinti Dievo malonė pasirodė visiems žmonėms ir moko mus, kad, atsisakę bedievystės ir pasaulio geidulių, santūriai, teisiai ir pamaldžiai gyventume šiame amžiuje, laukdami palaimintosios vilties ir mūsų didžiojo Dievo bei Gelbėtojo Jėzaus Kristaus šlovės pasirodymo”.
 
nes „Teisusis gyvens tikėjimu“. 
 
 
  © 2008 Dievas.net