Koks yra Dievas?
 
Dievą, kuris sutvėrė neaprėpiamą visatą, yra galima pažinti. Jis ne tik mums liudija apie savo egzistavimą, bet ir suteikia daug gilesnį pažinimą. Jis pats kviečia mus užmegzti ryšį su Juo, kad ne tik sužinotume apie Jį, bet ir artimai su Juo susipažintume, bei kalbėtumėmes ir dalintumėmes su Juo viskuo, kas su mumis susiję ir mums svarbu. Dievas gali atsakyti į mūsų poreikius ir giliausius mūsų širdies troškimus. Tik Jis vienintelis yra vertas mūsų šlovinimo ir atsidavimo. Dievas yra teisus, Jis negali būti abejingas nuodėmei. Kad būtų įvykdytas Dievo teisumas ir teisingumas, ant Jėzaus buvo uždėtos mūsų nuodėmės, ir Jis kentėjo už jas, taip priimdamas Dievo teismą – kad mums būtų atleista. Tiesiog tokia Dievo prigimtis - būti mylinčiu ir priimti mus, kai ateiname pas Jį.
 
Viską, ką mes kuriame, darome iš egzistuojančių medžiagų arba iš anksčiau išreikštų minčių. Dievas turi sugebėjimą savo Žodžiu sukurti ne tik galaktikas ir gyvybės formas, bet ir nūdienos problemų sprendimus. Dievas yra kūrybingas dėl mūsų. Jis nori, kad žinotume apie Jo jėgą ir pasikliautume ja.
 
„Didis ir galingas yra Viešpats, Jo išmintis begalinė“.
„Pakeliu savo akis į kalnus, iš kur man ateina pagalba.
Mano pagalba ateina iš Viešpaties, kuris sukūrė dangų ir žemę!“.
 
 
Kai mes nusidedame, esame linkę pasielgti pagal savo įsitikinimus, o ne pagal Dievo mokymą. Dievas tai mato ir žino. Jis yra teisingas, tad negali leisti, kad padaryta nuodėmė liktų be nusipelnytų rezultatų. Todėl Dievas yra pasiruošęs teisti ir pasmerkti žmones už jų kaltes. Vis dėlto Dievas ne tik teisingas, bet ir atleidžiantis, todėl Jis atleis mums mūsų nuodėmes tą akimirką, kada užmegsime ryšį su Juo. Jėzus, Dievo Sūnus, užmokėjo už mūsų kaltes savo mirtimi ant kryžiaus. Jis prisikėlė iš mirusiųjų ir siūlo mums šį atleidimą.
 
Taigi nelaukime rytojaus ar kitos savaitės, melskimes šiandien, kad mums būtų atleista šią dieną:
 
          Tėve mūsų, kuris esi danguje,
          teesie šventas tavo vardas,
teateinie tavo karalystė,
teesie tavo valia
kaip danguje, taip ir žemėje.
Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien
ir atleisk mums mūsų kaltes,
kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams.
Ir neleisk mūsų gundyti,
bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
 
(Malda - kreipimasis į Dievą, bendravimas su Juo ir Jo šlovinimas, prašymas atleisti ir padėti, bei padėka už tai).
 
Tikėkite Dievu ir būsite išgelbėti.
 
nes „Teisusis gyvens tikėjimu“. 
 
 
  © 2008 Dievas.net