Meilė
 
 
Meilė - žmogaus patyrimo dalis, pasireiškianti viena ar keliomis formomis.
Meilė yra viena iš esminių tarpusavio santykius ir savęs suvokimą lemiančių ir apibrėžiančių sąvokų.

Dievo meilė (agape) yra veiksmas kito labui. Tai visiškai nesavanaudiškas noras padėti kitam. Pats didžiausias įsakymas Senajame Testamente buvo: “Mylėk savo Dievą visa savo širdimi, visu savo protu, visa savo pajėga, o Jėzus Naujajame Testamente užbaigė: ”o savo artimą kaip save patį”.
 
1 Jono 5, 2-3
2. Iš to pažįstame mylį Dievo vaikus, kad mylime Dievą ir laikomės Jo įsakymų.
3. Nes tai yra Dievo meilė-Jo įsakymus vykdyti. O Jo įsakymai nėra sunkūs.

Meilė yra tuščia ir veidmainiška, jeigu ji nėra praktiška.

Jono 13, 35
Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus.
 
Taip galima žinoti, kas yra krikščionis, kas ne. Iš meilės tarpusavyje. Liūdna matyti žmones save vadinančius krikščionimis, bet yra niekuo nesiskiriantis nuo pasauliečių.
1 Korintiečiams 13, 4-8
4. Meilė kantri ir maloni, meilė nepavydi; meilė nesigiria ir neišpuiksta.
5. Ji nesielgia nepadoriai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, nemąsto piktai,
6. nesidžiaugia neteisybe, džiaugiasi tiesa;
7. visa pakenčia, visa tiki, viskuo viliasi ir visa ištveria.
8. Meilė niekada nesibaigia.
 
Kadangi Dievas yra meilė, todėl meilė niekada nepraeina. Dievo meilė žmonėms niekada nepraeina. Todėl, jei mes turime Dievo meilę vienas kitam, ta meilė niekada nesibaigia. Maža to, Meilė visada yra auganti, ji negali stovėti vietoje. Tikinčiojo dvasinis augimas Kristuje ištiriamas ne jo Biblijos žiniomis, maldos gyvenimu, bažnyčios lankymu, bet AUGANČIA MEILE. MEILĖ yra didėjanti, kuo daugiau myli, tuo labiau nori mylėti. Kuo labiau nori mylėti tuo labiau myli. Tada meilė auga, tada krikščioniškas gyvenimas yra nuostabus. Meilė - Dievo dovana. Dieviška meilė yra skirta kitų palaiminimui ir gerovei.
 
nes „Teisusis gyvens tikėjimu“. 
 
 
  © 2008 Dievas.net