Moksliniai faktai įrodantys, kad Dievas egzistuoja
 
Atrastas dar vienas Dievo egzistavimo įrodymas!
 
Neįmanoma įsivaizduoti, kad fizinės konstantos atsirado evoliucijos eigoje. Reiškia, jos buvo sukurtos Dievo. Tokia logika, pagrįsta pseudo mokslininkų mėgstama torsioninių laukų teorija. Netrukus ši informacija pasklido per elektroninę žiniasklaidą ir naujienų agentūras.
 
Tokia pagrindinė mintis skambėjo laikraštyje „Moskovskij komsomolec“ išspausdintame interviu su fizikos ir matematikos mokslų daktaru, Tarptautinio teorinės ir netiesinės fizikos instituto direktoriumi, RGMA (Rusijos Gamtos mokslų akademijos) akademiku Anatolijumi Akimovu.
 
Fizikos ir matematikos mokslų daktaras savo mintis pateikia maždaug taip: įrodyta, kad medžiaga sudaryta iš atomų, o pastarieji – iš branduolio ir elektronų. Tarp branduolio ir elektronų nieko nėra. Kadangi materija iš esmės yra paslaptingas dalykas, susidedantis (bent jau aptariamo klausimo kontekste) iš 10155 kvantinių elementų, ji „tiesiog negali neturėti intelekto“. Štai tokia loginė grandinė. Remiantis šia logika, Visata yra procesorius, o Dievas – ypatingai galingas kompiuteris.
 

 
Yra dar vienas sunkiai paneigiamas įrodymas: A. Akimovo teigimu, įstatymai, pagal kuriuos gyvuoja pasaulis, yra pernelyg sudėtingi, kad juos galima būtų paaiškinti vien natūraliais procesais. Tai taikoma ir fizinių konstantų pusiausvyrai, ir visam evoliucijos procesui.
 
Krikščionis A. Akimovas lygina Visatą su neribotų galimybių kompiuteriu, sudarytu iš daugybės kvantinių elementų – mažo elektrinio krūvio reliktinių (t. y., susiformavusių netrukus po Didžiojo sprogimo) neutrinų. Visata-kompiuteris valdoma ypatingai galingo proto – Absoliuto, kuris yra ne kas kita, o pats Dievas Tėvas. Apaštalo iš RGMA teigimu, Dievas Tėvas su jam būdinga kūrybine jėga sukuria visatos informacinį lauką – Šventąją Dvasią. Dievas Tėvas ir Šventoji Dvasia nuolat sąveikauja tarpusavyje, ir kaip šios sąveikos rezultatas atsiranda Dievas Sūnus – eteris, o kalbant moksliniais terminais, fizinis vakuumas.
 
Siekdamas pagrįsti savo žodžius, A. Akimovas pateikia citatas iš knygos, kuri, pasak jo, turėtų būti ant kiekvieno rimto tyrinėtojo stalo, – Biblijos: „Tai neprieštarauja pagrindinėms Biblijos nuostatoms. Ten, be kita ko, teigiama, kad Dievas yra visur ...“ Po šio argumento daugiau klausimų nebeturėtų kilti, juk „pats Niutonas turėjo teologinį išsilavinimą ir dažnai kartodavo: Mechanikos dėsnius aš atrandu Dievo įstatymuose.“
 
Akivaizdu, kad Dievas iš tikrųjų yra!
Tikėkite Dievu ir būsite išgelbėti.
 
nes „Teisusis gyvens tikėjimu“. 
 
 
  © 2008 Dievas.net