Pasaulis ir Jėzus
 
Šiuolaikiniame pasaulyje yra labai madinga laisvamanybė - t.y. manyti kaip pats žmogus nori, neatsižvelgiant, jog Dievas mus sukūrė ir nori mums tik gero, bet daugelis pasaulyje Dievą atmeta. Dar yra madinga ir priimtina visas pasaulio religijas:
Krikščionybę, Islamą, Budizmą, Induizmą ir kitas, sumaišyti ir padaryti vieną Dievą visiems, įvairiose kultūrose. Be to, žmonės išpažista įvairius mokymus (pvz.: Kabala) ir nesupranta kad Dievas yra vienas - Jėzus Kristus.
 
Kodėl būtent Jėzus yra Dievas mūsų Viešpats, o kiti "Dievai" ne?
 
 
 
Tiesiog todėl, kad kitos religijos ir mokymai neirodo savo "Dievo" buvimo už "šventųjų knygų" ribų, bei "šventųjų knygų" informacijos teisingumo. Be kita ko krikščionybėje, Biblijoje pateikiama informacija - nėra prasimanymai, daugelis faktų yra įrodyti per ekspedicijas, po Biblijoje aprašomus kraštus. Dar įrodytas faktas yra tas, kad Krikščionybėję yra juntamas Dievo buvimas, Jo Šventoji Dvasia, kuri ateina pas žmogų po žmogaus nuoširdžios maldos, atgailos, kai Dievas nuplauna savo šventu krauju, to žmogaus kaltes ir nuodėmęs. Kitose religijose nuodėmių atleidimas yra tik tuščiažodžiavimas maldos namuose už pinigus, be jokio dvasinio pagrindo, t.y. be Dievo dalyvavimo.
Dievas kiekvienam iš mūsų davė teisę pasirinkti savo tikėjimą ar netikėjimą Dievu - Jėzumi Kristumi, bet paskutiniojo teismo dieną kiekvienas iš mūsų turėsime atsakyti už kiekvieną savo žodį ir elgesį. Taigi išvadas darykime patys, kas mums geriau, ar mus mylintis visatos Kūrėjas Dievas - Jėzus Kristus, ar Mamona ir laisvamanybė, kurie tik veda tiesiu taikymu į pragarą.
 
Jeigu norite priimti Dievą - Jėzų Kristų į savo širdį ir gyvenimą, prašome nuoširdžiai pasimelsti:
 
           Tėve mūsų, kuris esi danguje,
          teesie šventas tavo vardas,
teateinie tavo karalystė,
teesie tavo valia
kaip danguje, taip ir žemėje.
Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien
ir atleisk mums mūsų kaltes,
kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams.
Ir neleisk mūsų gundyti,
bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
 
(Malda - kreipimasis į Dievą, bendravimas su Juo ir Jo šlovinimas, prašymas atleisti ir padėti, bei padėka už tai).
 
Tikėkite Dievu ir būsite išgelbėti. 
 
nes „Teisusis gyvens tikėjimu“. 
 
 
  © 2008 Dievas.net