Kas yra tikėjimas? Ką tikėjimas suteikia?

Tikėjimas yra žmogaus sugebėjimas sąmoningai nukreipti savo protą į norimą veiklą ir gauti rezultatus. Tikėjimas yra absoliučiai valdomas procesas, kuris padeda žmogui gyvenimo situacijose.
 
Luko 18, 35–43
35. Kai Jėzus prisiartino prie Jericho, šalia kelio sėdėjo neregys elgeta.
36. Išgirdęs praeinančią minią, jis paklausė, kas tai būtų.
37. Jam pasakė, jog praeinąs Jėzus Nazarietis.
38. Tuomet neregys ėmė šaukti: "Jėzau, Dovydo Sūnau, pasigailėk manęs!"
39. Ėję priešakyje draudė jį, kad tylėtų, bet tas dar garsiau šaukė: "Dovydo Sūnau, pasigailėk manęs!"
40. Jėzus sustojo ir liepė jį atvesti. Jam prisiartinus, Jėzus paklausė:
41. "Ko nori, kad tau padaryčiau?"
42. Šis atsakė: "Viešpatie, kad praregėčiau!" Jėzus tarė: "Regėk! Tavo tikėjimas išgelbėjo tave."
43. Tas bemat praregėjo ir nulydėjo jį, garbindamas Dievą. Tai matydami, visi žmonės šlovino Dievą.
 
Tu gali tikėti kuo tik nori, Tu gali ir netikėti, bet Tikėjimas yra stipri jėga, kuri veikia, kai Tu tiki. Tikėk Tuo, kuris sukūrė viską, ką matai. Tarp Tavęs ir Tavo tikėjimo objekto nėra jokio tilto. Tavo tikėjimas yra Tavo gyvenimo kokybė ir bilietas į dangų, jei tiki visatos Kūrėju.
 
nes „Teisusis gyvens tikėjimu“. 
 
 
  © 2008 Dievas.net